liczba miejsc w szkołach średnich w powiecie oleśnickim